Kajian Khalid Basalamah Baru – Ustadz Khalid Basalamah mempunyai nama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah. Beliau lahir di Makassar, 01-Mei-1975. Ustadz DR Khalid Basalamah meniti tahap pendidikan S1 di Kampus Islam Madinah (Saudi Arabia), S2